Welcome

 

 

 

 

Welcome to Reiki therapist Aiko Kaplan.

 

 

 

Reiki therapy in the heart of Vienna for your relaxation.

Kontakt

Aiko Kaplan

Reikitherapeutin

Gesundheitszentrum

Habsburgergasse 10/11

1010 Wien

E-Mail: aiko.kaplan@gmx.at